1.7.2018 lakiuudistus

Kaikki (sekä mopo/am että henkilöauto eli B) ensimäistä ajokorttiaan suorittavat:

4 tunnin (à45min) teoriakoulutus, liikenteen perusteista

(mopoilijoilta ei vaadita muuta koulutusta, mutta toki valmiudet liikenteeseen on paremmat, jos ottaa myös ajotunteja)

tuntisisältö:

1. Liikennejärjestelmä ja kuljettajan vastuu liikenteessä
  - liikennejärjestelmän osatekijät
  - liikenteen vuorovaikutteisuus ja riskit
  - moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet
2. Liikennesäännöt
  - liikennesäännöt
  - liikenteessä toimiminen moottoriajoneuvon kuljettajana
3. Erilaiset tienkäyttäjät ja niiden säännöt
  - turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan osatekijät ja niiden merkitys liikenteessä
  - muiden tienkäyttäjien erityispiirteiden ja niihin liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja huomiointi omassa toiminnassa
4. Asenteet ja suhtautuminen liikenteen haasteisiin
  - uuden kuljettajan erityisen epävarmuustekijöiden sekä oman osaamisen ja tiedoissa tyypillisesti olevien puutteiden tunnistaminen
  - uuden kuljettajan erityiset riskitekijät liikenteessä
  - turvalaitteiden oikea käyttö
  - muun liikenteen huomiointi ja liikennetilanteiden ennakointi

 

B-korttia suorittavat myös:

ajo-opetusta vähintään 10 ajotuntia (à50min) 

ja riskikoulutus 8 tuntia ( 4 ajotuntia à50 min ja 4 teoriatuntia à45min)


 

8 TUNNIN RISKIKOULUTUS (pakollinen kaikille B-ajokorttia suorittaville)

sisältö on 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia.

"Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä" [trafi.fi/15.5.201]

Suositellaan tehtäväksi vasta juuri ennen ajokoetta, jolloin muu ajotaito ja auton hallinta ja -käsittelytaidot sekä liikenteessä toimiminen on jo hyvin hallinnassa.

 
1. Kuljettajan vastuu liikenteessä
  - moottoriajoneuvon kuljettajan vastuut ja velvollisuudet
  - muun liikenteen, erityisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja raskaan liikenteen huomiointi
  - onnettomuustilanteissa ja -paikalla toimiminen, ensiavun antaminen loukkaantuneille, muun liikenteen varoittaminen ja avun hälyttäminen              tarvittaessa
2. Asenteet ja suhtautuminen liikenteessä
  - nopeuden, turvallisuusvälin ja tieolosuhteiden yhteys onnettomuusriskiin
  - keinot välttää edellä mainittuihin tekijöihin liittyviä riskejä omalla toiminnalla
  - ekologinen ja taloudellinen autonkäyttö
3. Omaan toimintaan liittyvä osaaminen ja oman toiminnan hallinta
  - alkoholin, muiden päihteiden, väsymyksen, ajamisen häiriötekijöiden, psyykkisen tilan ja terveydentilan sekä muiden tekijöiden vaikutus kuljettajan 

    ajokykyyn

  - edellä mainittujen tekijöiden mahdolliset seuraukset ja seuraamukset

  - keinot oman toiminnan aiheuttaminen riskien välttämiseen liikenteessä

4. Automatisaatio ja kuljettajan rooli

  - yleisesti saatavilla olevien kuljettajaa avustavien järjestelmien (kuten automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti, automaattinen pysäköinti, älykäs

    vakionopeudensäädin ja vireystilan valvonta) käyttö liikenteessä

  - erilaisten järjestelmien olemassaolo ajoneuvossa

  - kuljettajan rooli ja vastuu järjestelmien käytössä


Riskientunnistamisen ajotunnit

1. Taajama-ajo

  - tyypilliset liikennetilanteet taajamassa ja niihin liittyvät riskit

  - risteysajo

  - ajolinjan valinta ja ajolinjojen vaihtaminen

2. Maantieajo

  - tyypilliset liikennetilanteet maantiellä ja niihin liittyvät riskit

  - toiminta kohtaamis- ja ohitustilanteissa

  - kevyen liikenteen huomiointi

  - päätiellä ajaminen, sille liittyminen ja sieltä poistuminen

3. Pimeään aikaan ajo

  - näkeminen ja näkyminen

  - valojen käyttö erilaisissa liikennetilanteissa, kuten kohdattaessa, ohituksissa ja pysäköitäessä

  - keinot vaaratilanteiden välttämiseksi

4. Liukkaalla kelillä ajo

  - pitävyys erilaisilla tienpinnoilla ja -päällysteillä sekä liukkauden tunnistaminen

  - pysäyttäminen liukkaalla ja jarrutustavat

  - jarrutus ja väistö

  - kaarteessa ajaminen

  - keinot vaaratilanteiden välttämiseksi